Zrównoważony rozwój

Środowisko

Nasza praca w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska opiera się na naszej wizji i polityce środowiskowej, lokalnych przepisach i ramach zrównoważonego rozwoju. 

W wyniku oceny podwójnej istotności zidentyfikowaliśmy poniższe kluczowe wyzwania środowiskowe.

  • Emisje gazów cieplarnianych
  • Efektywność energetyczna
  • Gospodarka wodna

Gdy patrzymy na zrównoważony rozwój środowiska, pracujemy głównie w oparciu o trzy ustalone "zakresy" protokołów dotyczących gazów cieplarnianych oraz dodatkowy czwarty zakres, który bada, w jaki sposób możemy pomóc innym w ograniczaniu emisji.

  1. Jak możemy wpływać na zrównoważony rozwój środowiskowy naszych klientów
  2. Zrównoważony rozwój naszych własnych działań

Nasze działania

Największy wpływ na zrównoważony rozwój możemy osiągnąć poprzez działania podejmowane w gospodarstwach rolnych. Proces ten rozpoczyna się od nas samych. Strategia DeLaval zakłada redukcję naszego śladu środowiskowego zarówno w procesie rozwoju produktów, jak i w łańcuchu dostaw. Analizujemy cały łańcuch wartości, aby wprowadzić rzeczywiste zmiany.

Naszym głównym celem jest zmniejszenie własnych emisji zgodnie z porozumieniem paryskim ONZ w sprawie zmian klimatu i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. W 2023 r. zmierzyliśmy większość naszych emisji, co dało nam punkt odniesienia zgodny z międzynarodowymi standardami Protokołów Gazów Cieplarnianych. Następnym krokiem jest ustalenie konkretnych celów zgodnych z nauką o klimacie oraz dostosowanie się do inicjatywy Science Based Targets (SBTi).

Wszystkie nasze dane mierzymy w CO2e (ekwiwalentach dwutlenku węgla).

Cele środowiskowe na rok 2030:

  • 30% redukcja emisji w zakresie 1 i 2
  • 30% redukcja własnego zużycia energii
  • 20% redukcja ilości odpadów

Działania naszych klientów

Dzięki naszym rozwiązaniom z zakresu automatyzacji, cyfryzacji i usług doradczych, możemy poprawiać wydajność farm na całym świecie, jednocześnie zwiększając dobrostan zwierząt. W efekcie prowadzi to do obniżenia kosztów produkcji i redukcji emisji gazów cieplarnianych na każdy litr wyprodukowanego mleka.

W ramach DeLaval powołaliśmy zespół dbający o to, aby zrównoważony rozwój wpływał na innowacyjność każdego nowego produktu i usługi. Zespół ten wytycza wspólną ścieżkę ku zrównoważonej ofercie produktowej.

Wprowadzamy innowacje, aby pomóc hodowcom zachować rentowność, jednocześnie zmniejszając ich wpływ na środowisko oraz poprawiając warunki życia ludzi i zwierząt. Gospodarstwa prowadzone w sposób zrównoważony są zazwyczaj bardziej opłacalne, zużywają mniej energii, a także mają mniejsze ryzyko wypadków i chorób zwierząt.