Zrównoważony rozwój

Wizja DeLaval - umożliwienie zrównoważonej produkcji żywności - leży u podstaw wszystkich naszych działań.

Zrównoważony rozwój oznacza dla nas osiąganie większej efektywności przy zmniejszonych kosztach. Dla naszych klientów oznacza to pomaganie im w redukcji wpływu na środowisko każdego litra wyprodukowanego mleka w sposób korzystny zarówno dla zwierząt, jak i wszystkich osób pracujących na farmie.

Wewnętrznie dążymy do innowacji w celu osiągnięcia wyznaczonych celów, minimalizując własne odpady i zużycie energii, a jednocześnie zapewniając godne warunki pracy w ramach inkluzywnej organizacji.

W 2023 roku przeprowadziliśmy analizę benchmarkingową wśród konkurencji, partnerów firmy, klientów, sprzedawców detalicznych, a także przeanalizowaliśmy oczekiwania inwestorów, banków, agencji ratingowych ESG i całej branży mleczarskiej. Doprowadziło to do stworzenia listy tematów ESG istotnych dla DeLaval i 14 priorytetów naszych przyszłych działań. Będziemy poszukiwać możliwości poprawy osiągnięć firmy w tych obszarach, ustanawiając cele i zadania, mierząc postępy i dokumentując wyniki.

Środowisko

Najlepszym sposobem na osiągnięcie celów ONZ w zakresie zmian klimatycznych jest zmniejszenie wpływu na środowisko każdego litra wyprodukowanego mleka. Redukujemy również własne emisje we wszystkich naszych działaniach.

Dobrostan zwierząt

Wszystkie nasze działania mają na celu bezpieczeństwo żywności oraz dobro ludzi i zwierząt. Innowacyjne rozwiązania i usługi DeLaval poprawiają jakość mleka, produkcję żywności, dobrostan zwierząt oraz środowisko, zarówno dla zwierząt, jak i ludzi. Umożliwia to zmniejszenie naszego wpływu na środowisko oraz ograniczenie zużycia antybiotyków.

Rozwój społeczny i gospodarczy

Wprowadzamy innowacje, aby dostarczać rozwiązania ułatwiające życie i zwiększające zyski hodowców bydła mlecznego. Wewnętrznie stosujemy zasady ładu korporacyjnego, aby zapewnić dobre warunki pracy. Naszym celem jest długoterminowy wzrost gospodarczy, który przyczynia się do zrównoważonego rozwoju społecznego i środowiskowego

Innowacje

Innowacyjność oznacza dla nas tworzenie nowych rozwiązań, które mogą pomóc zmniejszyć wpływ na środowisko w gospodarstwach rolnych, jednocześnie poprawiając warunki zarówno dla zwierząt, jak i ludzi tam pracujących. Jest to także kluczowy czynnik dla rentowności DeLaval oraz wspierania naszych klientów w prowadzeniu rentownych operacji.

Co jest dla nas najważniejsze?

Przyjrzeliśmy się różnym tematom ESG i oceniliśmy, które z nich są najważniejsze dla naszej działalności i ogółu społeczeństwa. Doprowadziło to do stworzenia priorytetów naszych przyszłych działań. Przeprowadziliśmy szczegółową analizę tego, co było istotne zarówno dla działalności naszych klientów, jak i dla DeLaval. Zewnętrzni interesariusze obejmowali przetwórców mleka, stowarzyszenia branżowe, instytucje akademickie, organizacje pozarządowe i klientów. Łącząc wyniki oceny podwójnej istotności z informacjami zwrotnymi od wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, zidentyfikowaliśmy 14 obszarów ESG, którymi będziemy zarządzać, ulepszać, monitorować i raportować postępy.

Fundusz Gustafa de Laval'a

Fundusz Gustafa de Laval'a organizuje coroczne możliwości finansowania dla studentów studiów magisterskich i doktoranckich na projekty badawcze w różnych obszarach tematycznych. Odwiedź tę stronę, aby zapoznać się z tegorocznymi obszarami tematycznymi i dowiedzieć się, jak aplikować!

Centrum Zrównoważonej Produkcji Mleka

Współpraca między DeLaval i John Deere dla bardziej zrównoważonej hodowli bydła mlecznego.

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zrównoważonego rozwoju w firmie DeLaval, skontaktuj się z nami.