Zrównoważony rozwój

Wizja DeLaval - umożliwienie zrównoważonej produkcji żywności - leży u podstaw wszystkich naszych działań.

Zrównoważony rozwój oznacza dla nas osiąganie większej efektywności przy zmniejszonych kosztach i robienie tego dobrze. Dla naszych klientów oznacza to pomaganie im w redukcji wpływu na środowisko każdego litra wyprodukowanego mleka w sposób korzystny zarówno dla zwierząt, jak i wszystkich osób pracujących na farmie.

Wewnętrznie dążymy do innowacji w celu osiągnięcia wyznaczonych celów, minimalizując własne odpady i zużycie energii, a jednocześnie zapewniając godne warunki pracy w ramach inkluzywnej organizacji.

W 2023 roku przeprowadziliśmy analizę porównawczą z innymi firmami oraz uczestnikami łańcucha wartości, takimi jak hodowcy, przetwórcy mleka i sprzedawcy detaliczni. Dodatkowo, dokonaliśmy analizy oczekiwań inwestorów, banków, agencji ratingowych ESG oraz całej branży mleczarskiej. Poprzez zestawienie wyników podwójnej oceny istotności z informacjami zwrotnymi od interesariuszy zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zidentyfikowaliśmy 14 obszarów ESG, którymi będziemy zarządzać, doskonalić, monitorować i raportować postępy.

Środowisko

Najlepszym sposobem na osiągnięcie celów ONZ w zakresie zmian klimatycznych jest zmniejszenie wpływu na środowisko każdego litra wyprodukowanego mleka. Redukujemy również własne emisje we wszystkich naszych działaniach.

Dobrostan zwierząt

Zdrowe zwierzęta produkują więcej mleka lepszej jakości i żyją dłużej .Nasze technologie zapewniają wsparcie dla ich zdrowia i dobrostanu.

Rozwój społeczny i gospodarczy

Wprowadzamy innowacje, aby dostarczać rozwiązania ułatwiające życie i zwiększające zyski hodowców bydła mlecznego. Wewnętrznie stosujemy zasady ładu korporacyjnego, aby zapewnić dobre warunki pracy. Naszym celem jest długoterminowy wzrost gospodarczy, który przyczynia się do zrównoważonego rozwoju społecznego i środowiskowego

Co jest dla nas najważniejsze?

Przeprowadziliśmy wywiady z kluczowymi interesariuszami w branży mleczarskiej oraz pracownikami DeLaval. Przyjrzeliśmy się temu, co było istotne zarówno dla naszych klientów, jak i dla nas samych. Wśród interesariuszy znaleźli się przetwórcy mleka, stowarzyszenia branżowe, instytucje akademickie, organizacje pozarządowe i nasi klienci.

Fundusz Gustafa de Laval'a

Fundusz Gustafa de Laval'a organizuje coroczne możliwości finansowania dla studentów studiów magisterskich i doktoranckich na projekty badawcze w różnych obszarach tematycznych. Odwiedź tę stronę, aby zapoznać się z tegorocznymi obszarami tematycznymi i dowiedzieć się, jak aplikować!

Centrum Zrównoważonej Produkcji Mleka

Współpraca między DeLaval i John Deere dla bardziej zrównoważonej hodowli bydła mlecznego.

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zrównoważonego rozwoju w firmie DeLaval, skontaktuj się z nami.